Military Reports

Military Reports

Belgian MoD for June 16, 2017 – June 17, 2017
Original
Annotated

Report Date

June 17, 2017

Notes

The Minister Council, on the recommendation of the Minister of Defense, Steven Vandeput, decided to extend the Belgian commitment to the fight against IS in 2017. Belgium will use 4 F-16s from 1 July to 31 December, supported by 110 soldiers (some twenty-one of them). A Red Card Holder Team consisting of 4 people will operate from Qatar. The orders of aircraft as part of the Coalition will remain unchanged. Only the number of flight hours decreases from 400 to 250 per month. The cost of the extension of this operation amounts to 17 million euros.

De Ministerraad heeft op voordracht van de Minister van Defensie, Steven Vandeput, beslist om de Belgische inzet in de strijd tegen IS te verlengen in 2017.

Ons land heeft een akkoord met Nederland om jaarlijks te roteren in de strijd tegen DAESH. De periode waarin de Belgen vliegen eindigde normaal op 1 juli 2017. Nederland heeft echter beslist dat ze om operationeel-technische redenen niet kunnen vliegen in de tweede helft van dit jaar. De Internationale coalitie heeft daarom aan België gevraagd om ook na 1 juli te blijven vliegen.

België zal van 1 juli tot 31 december 4 F-16’s inzetten, ondersteund door 110 militairen (waarvan een twintigtal tijdelijk). Een Red Card Holder Team bestaande uit 4 personen zal opereren vanuit Qatar.

De opdrachten die onze vliegtuigen kunnen uitvoeren voor de Coalitie blijven onveranderd. Enkel het aantal vlieguren daalt van 400 naar 250 per maand.

De Force Protection wordt verzekerd door Nederland tot het einde van het jaar. Ter herinnering, het rotatieschema met Nederland bestaat sinds 2015: als onze F-16’s vliegen, beschermen de Nederlandse troepen ons detachement. Als de Nederlandse F-16’s vliegen, beschermen de Belgen het Nederlandse detachement.

De kostprijs van de verlenging van deze operatie bedraagt 17 miljoen euro.

Report Date

June 17, 2017

Notes

The Minister Council, on the recommendation of the Minister of Defense, Steven Vandeput, decided to extend the Belgian commitment to the fight against IS in 2017. Belgium will use 4 F-16s from 1 July to 31 December, supported by 110 soldiers (some twenty-one of them). A Red Card Holder Team consisting of 4 people will operate from Qatar. The orders of aircraft as part of the Coalition will remain unchanged. Only the number of flight hours decreases from 400 to 250 per month. The cost of the extension of this operation amounts to 17 million euros.

De Ministerraad heeft op voordracht van de Minister van Defensie, Steven Vandeput, beslist om de Belgische inzet in de strijd tegen IS te verlengen in 2017.

Ons land heeft een akkoord met Nederland om jaarlijks te roteren in de strijd tegen DAESH. De periode waarin de Belgen vliegen eindigde normaal op 1 juli 2017. Nederland heeft echter beslist dat ze om operationeel-technische redenen niet kunnen vliegen in de tweede helft van dit jaar. De Internationale coalitie heeft daarom aan België gevraagd om ook na 1 juli te blijven vliegen.

België zal van 1 juli tot 31 december 4 F-16’s inzetten, ondersteund door 110 militairen (waarvan een twintigtal tijdelijk). Een Red Card Holder Team bestaande uit 4 personen zal opereren vanuit Qatar.

De opdrachten die onze vliegtuigen kunnen uitvoeren voor de Coalitie blijven onveranderd. Enkel het aantal vlieguren daalt van 400 naar 250 per maand.

De Force Protection wordt verzekerd door Nederland tot het einde van het jaar. Ter herinnering, het rotatieschema met Nederland bestaat sinds 2015: als onze F-16’s vliegen, beschermen de Nederlandse troepen ons detachement. Als de Nederlandse F-16’s vliegen, beschermen de Belgen het Nederlandse detachement.

De kostprijs van de verlenging van deze operatie bedraagt 17 miljoen euro.