Military Reports

Military Reports

Netherlands MoD for January 1, 2019 – January 7, 2019
Original
Annotated

Report Date

January 7, 2019

Notes

Dutch MoD report that the Dutch participation in the fight against ISIS stopped on 31 December. In the last 10 days of 2018, 15 missions were flown. Weapons were deployed in 10 of these missions against ISIS combat positions and storage sites.

Weekoverzicht Defensieoperaties
Nieuwsbericht | 09-01-2019 | 12:00

De F-16’s en het 136 militairen tellende laatste detachement van de Air Task Force Middle East keerden terug uit Jordanië. De Nederlandse deelname stopte per 31 december. Een redeployment-eenheid zorgt ervoor dat alle goederen terug komen naar Nederland. Een overzicht van Defensieoperaties in de week van 1 t/m 7 januari.

In de laatste 10 dagen van het jaar zijn er nog 15 missies gevlogen. Hierbij zijn 10 keer wapens ingezet, tegen gevechtsopstellingen en opslagplaatsen van Islamitische Staat.

2 Nederlandse militaire adviseurs zijn begonnen aan hun functie binnen de NAVO-capaciteitsopbouwmissie in Irak, die sinds oktober loopt. Er nemen ook 4 Nederlandse civiele experts aan deel. De 600-koppen tellende missie richt zich op het versterken van de Iraakse veiligheidssector.