Military Reports

Military Reports

Netherlands MoD for June 18, 2015 – June 19, 2015
Original
Annotated

Report Date

June 19, 2015

Notes

Netherlands announces it has extended mission mandate in Iraq to October 2016

Het huidige mandaat voor de Nederlandse deelname aan de strijd tegen ISIS loopt tot 1 oktober aanstaande en is nu verlengd tot 1 oktober 2016. “Meer dan ooit is onze interne veiligheid verbonden met externe veiligheid”, aldus minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken). “Dat is de reden waarom Nederland zijn internationale verantwoordelijkheid neemt en daarnaast inzet op een versterkte politieke strategie in Irak.”

Minister Jeanine Hennis-Plasschaert: “Deze brute terroristische organisatie is een aanslag op alles waar wij voor staan”. Volgens haar is voortgezette militaire inzet, als onderdeel van een bredere politieke strategie, dan ook hard nodig. “De methoden en handelingen van ISIS zijn onacceptabel. Onmenselijk en een regelrechte schending van de fundamentele rechten van de mens”, aldus de ministers.

Na 1 oktober [2015] aanstaande zet Nederland de deelname aan de luchtcampagne tegen ISIS voort met 4 F-16’s, ondersteund door ongeveer 200 militairen. Verder blijft Nederland met 130 militairen Iraakse strijdkrachten en Peshmerga trainen. Ook is het voornemen om met België te gaan samenwerken. Onder voorbehoud van politieke besluitvorming neemt België de Nederlandse inzet vanaf juli 2016 over voor de duur van een jaar.

Report Date

June 19, 2015

Notes

Netherlands announces it has extended mission mandate in Iraq to October 2016

Het huidige mandaat voor de Nederlandse deelname aan de strijd tegen ISIS loopt tot 1 oktober aanstaande en is nu verlengd tot 1 oktober 2016. “Meer dan ooit is onze interne veiligheid verbonden met externe veiligheid”, aldus minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken). “Dat is de reden waarom Nederland zijn internationale verantwoordelijkheid neemt en daarnaast inzet op een versterkte politieke strategie in Irak.”

Minister Jeanine Hennis-Plasschaert: “Deze brute terroristische organisatie is een aanslag op alles waar wij voor staan”. Volgens haar is voortgezette militaire inzet, als onderdeel van een bredere politieke strategie, dan ook hard nodig. “De methoden en handelingen van ISIS zijn onacceptabel. Onmenselijk en een regelrechte schending van de fundamentele rechten van de mens”, aldus de ministers.

Na 1 oktober [2015] aanstaande zet Nederland de deelname aan de luchtcampagne tegen ISIS voort met 4 F-16’s, ondersteund door ongeveer 200 militairen. Verder blijft Nederland met 130 militairen Iraakse strijdkrachten en Peshmerga trainen. Ook is het voornemen om met België te gaan samenwerken. Onder voorbehoud van politieke besluitvorming neemt België de Nederlandse inzet vanaf juli 2016 over voor de duur van een jaar.

  • A Netherlands F-16 refuels over the Middle East (Dutch MoD)