Military Reports

Military Reports

Danish MoD for April 27, 2015 – April 28, 2015
Original
Annotated

Report Date

April 28, 2015

Notes

Denmark reports 11 new missions which dropped 17 bombs

Missionerne, som de danske fly har deltaget i, har været offensive, og de danske fly har i den forløbne periode primært deltaget i missioner i Salah al Din, Al Anbar og Ninawa provinserne. Målene for bomberne har været bygninger, fjendtlige våbenstillinger og personel.

De danske fly har fløjet Close Air Support-missioner (CAS), hvor flyene er indsat direkte som luftstøtte til styrker på landjorden. Her vil flyene patruljere over et bestemt område, hvorefter de vil kunne blive indsat af koalitionen, når der er behov for støtte. Luftstøtten vil variere afhængig af, hvad der er behov for. Det kan både dreje sig om overvågningsopgaver og bombninger af mål.

De danske fly har også gennemført Air Interdiction-missioner. Her gennemføres et specifikt angreb mod et på forhånd defineret mål, hvor flyene flyver direkte til målet, anvender bomber og flyver retur. Ved disse missioner har målene for bomberne været bygninger.

På de missioner, hvor de danske F-16 ikke har anvendt våben, har de bidraget med overvågning og indhentning af efterretninger. På sådanne overvågningsmissioner er flyene dog altid klar til at anvende våben, hvis der er behov for det.

Siden første mission den 16. oktober 2014, har det danske bidrag i alt fløjet 304 missioner og anvendt 250 bomber. Alle de danske bomber er præcisionsstyrede, hvilket vil sige, at de styres mod deres mål ved hjælp af enten laser eller GPS.

Report Date

April 28, 2015

Notes

Denmark reports 11 new missions which dropped 17 bombs

Missionerne, som de danske fly har deltaget i, har været offensive, og de danske fly har i den forløbne periode primært deltaget i missioner i Salah al Din, Al Anbar og Ninawa provinserne. Målene for bomberne har været bygninger, fjendtlige våbenstillinger og personel.

De danske fly har fløjet Close Air Support-missioner (CAS), hvor flyene er indsat direkte som luftstøtte til styrker på landjorden. Her vil flyene patruljere over et bestemt område, hvorefter de vil kunne blive indsat af koalitionen, når der er behov for støtte. Luftstøtten vil variere afhængig af, hvad der er behov for. Det kan både dreje sig om overvågningsopgaver og bombninger af mål.

De danske fly har også gennemført Air Interdiction-missioner. Her gennemføres et specifikt angreb mod et på forhånd defineret mål, hvor flyene flyver direkte til målet, anvender bomber og flyver retur. Ved disse missioner har målene for bomberne været bygninger.

På de missioner, hvor de danske F-16 ikke har anvendt våben, har de bidraget med overvågning og indhentning af efterretninger. På sådanne overvågningsmissioner er flyene dog altid klar til at anvende våben, hvis der er behov for det.

Siden første mission den 16. oktober 2014, har det danske bidrag i alt fløjet 304 missioner og anvendt 250 bomber. Alle de danske bomber er præcisionsstyrede, hvilket vil sige, at de styres mod deres mål ved hjælp af enten laser eller GPS.