Military Reports

Military Reports

Danish MoD for January 19, 2015 – January 20, 2015
Original
Annotated

Report Date

January 20, 2015

Notes

Once again Denmark reports that its operations are focused on the Bayji and Anbar areas of Iraq, with 6 weapons dropped in 12 missions since January 12th.

20-01-2015 – kl. 14:43 – Missionerne, som de danske fly har deltaget i, har været offensive, og de danske fly har i den forløbne periode deltaget i missioner i områderne omkring Bayiji og Al-Anbar provinsen.

De danske fly har primært fløjet missioner, der kaldes Close Air Support-missioner (CAS), hvor flyene er indsat direkte som luftstøtte til styrker på landjorden. Her vil flyene patruljere over et bestemt område, hvorefter de vil kunne blive indsat af koalitionen, når der er behov for støtte.

Luftstøtten kan også her bestå af flere forskellige opgaver, afhængig af hvad der er behov for. Det kan både dreje sig om overvågningsopgaver og bombninger af mål. På nogle af CAS-missionerne har de danske F-16 fly kastet bomber i forbindelse med kamphandlinger på jorden. Målet for bomberne har været bygninger og fjendtlige styrker.

På de missioner, hvor de danske F-16 ikke har anvendt våben, har de bidraget med overvågning og indhentning af efterretninger. På sådanne overvågningsmissioner er flyene dog altid klar til at anvende våben, hvis der er behov for det.

I løbet af de seneste 12 missioner har de danske fly kastet seks bomber.

Siden første mission den 16. oktober 2014 har det danske bidrag i alt fløjet 151 missioner og anvendt 99 bomber. Alle de danske bomber er præcisionsstyrede, hvilket vil sige, at de styres mod deres mål af enten laser eller GPS.

Report Date

January 20, 2015

Notes

Once again Denmark reports that its operations are focused on the Bayji and Anbar areas of Iraq, with 6 weapons dropped in 12 missions since January 12th.

20-01-2015 – kl. 14:43 – Missionerne, som de danske fly har deltaget i, har været offensive, og de danske fly har i den forløbne periode deltaget i missioner i områderne omkring Bayiji og Al-Anbar provinsen.

De danske fly har primært fløjet missioner, der kaldes Close Air Support-missioner (CAS), hvor flyene er indsat direkte som luftstøtte til styrker på landjorden. Her vil flyene patruljere over et bestemt område, hvorefter de vil kunne blive indsat af koalitionen, når der er behov for støtte.

Luftstøtten kan også her bestå af flere forskellige opgaver, afhængig af hvad der er behov for. Det kan både dreje sig om overvågningsopgaver og bombninger af mål. På nogle af CAS-missionerne har de danske F-16 fly kastet bomber i forbindelse med kamphandlinger på jorden. Målet for bomberne har været bygninger og fjendtlige styrker.

På de missioner, hvor de danske F-16 ikke har anvendt våben, har de bidraget med overvågning og indhentning af efterretninger. På sådanne overvågningsmissioner er flyene dog altid klar til at anvende våben, hvis der er behov for det.

I løbet af de seneste 12 missioner har de danske fly kastet seks bomber.

Siden første mission den 16. oktober 2014 har det danske bidrag i alt fløjet 151 missioner og anvendt 99 bomber. Alle de danske bomber er præcisionsstyrede, hvilket vil sige, at de styres mod deres mål af enten laser eller GPS.