Military Reports

Military Reports

Danish MoD for January 27, 2015 – January 28, 2015
Original
Annotated

Report Date

January 28, 2015

Notes

Operations are expanded to include “Mosul, Bayji, the northwestern part of Ninawa province and western Al Anbar province. The objective of strikes has been enemy forces and buildings.” Six new bomb releases are reported.

27-01-2015 – kl. 16:50– Missionerne, som de danske fly har deltaget i, har været offensive, og de danske fly har i den forløbne periode deltaget i missioner i områderne omkring Mosul, Bayji, den nordvestlige del af Ninawa provinsen og i den vestlige del af Al Anbar provinsen. Målene for bomberne har været fjendtlige styrker og bygninger.

De danske fly har fløjet Close Air Support-missioner (CAS), hvor flyene er indsat direkte som luftstøtte til styrker på landjorden. Her vil flyene patruljere over et bestemt område, hvorefter de vil kunne blive indsat af koalitionen, når der er behov for støtte. Luftstøtten vil variere afhængig af, hvad der er behov for. Det kan både dreje sig om overvågningsopgaver og bombninger af mål. På nogle af disse missioner har de danske fly kastet bomber mod fjendtlige styrker/ bygninger/køretøjer i forbindelse med kamphandlinger på jorden.

De danske fly har også gennemført Air Interdiction-missioner.

Her planlægges et specifikt angreb mod et på forhånd defineret mål udførligt og detaljeret hjemmefra, og flyene flyver direkte frem til målet, kaster bomber og flyver retur. Ved disse missioner har målene for bomberne været fjendtlige bygninger.

På de missioner, hvor de danske F-16 ikke har anvendt våben, har de bidraget med overvågning og indhentning af efterretninger. På sådanne overvågningsmissioner er flyene dog altid klar til at anvende våben, hvis der er behov for det.

Siden første mission den 16. oktober 2014, har det danske bidrag i alt fløjet 163 missioner og anvendt 105 bomber. Alle de danske bomber er præcisionsstyrede, hvilket vil sige, at de styres mod deres mål ved hjælp af enten laser eller GPS.

Report Date

January 28, 2015

Notes

Operations are expanded to include “Mosul, Bayji, the northwestern part of Ninawa province and western Al Anbar province. The objective of strikes has been enemy forces and buildings.” Six new bomb releases are reported.

27-01-2015 – kl. 16:50– Missionerne, som de danske fly har deltaget i, har været offensive, og de danske fly har i den forløbne periode deltaget i missioner i områderne omkring Mosul, Bayji, den nordvestlige del af Ninawa provinsen og i den vestlige del af Al Anbar provinsen. Målene for bomberne har været fjendtlige styrker og bygninger.

De danske fly har fløjet Close Air Support-missioner (CAS), hvor flyene er indsat direkte som luftstøtte til styrker på landjorden. Her vil flyene patruljere over et bestemt område, hvorefter de vil kunne blive indsat af koalitionen, når der er behov for støtte. Luftstøtten vil variere afhængig af, hvad der er behov for. Det kan både dreje sig om overvågningsopgaver og bombninger af mål. På nogle af disse missioner har de danske fly kastet bomber mod fjendtlige styrker/ bygninger/køretøjer i forbindelse med kamphandlinger på jorden.

De danske fly har også gennemført Air Interdiction-missioner.

Her planlægges et specifikt angreb mod et på forhånd defineret mål udførligt og detaljeret hjemmefra, og flyene flyver direkte frem til målet, kaster bomber og flyver retur. Ved disse missioner har målene for bomberne været fjendtlige bygninger.

På de missioner, hvor de danske F-16 ikke har anvendt våben, har de bidraget med overvågning og indhentning af efterretninger. På sådanne overvågningsmissioner er flyene dog altid klar til at anvende våben, hvis der er behov for det.

Siden første mission den 16. oktober 2014, har det danske bidrag i alt fløjet 163 missioner og anvendt 105 bomber. Alle de danske bomber er præcisionsstyrede, hvilket vil sige, at de styres mod deres mål ved hjælp af enten laser eller GPS.