Military Reports

Military Reports

Danish MoD for July 14, 2016 – July 15, 2016
Original
Annotated

Report Date

July 15, 2016

Notes

Denmark reports dropping 14 precision munitions on Daesh vehicles, fighters in open terrain and buildings in the Iraqi provinces of Al Anbar, Salah Ad Din, Erbil, Kirkuk and Ninawa between July 7th and July 13th. There were no strikes in Syria

Mission Update Nr. 4

Opdatering fra de danske styrker indsat i Operation Inherent Resolve 14-07-2016 – kl. 15:19

Kampflybidraget

De danske F-16 har i den seneste uge fløjet 110 timer. Operationerne har fundet sted over provinserne Al Anbar, Salah Ad Din, Erbil, Kirkuk og Ninawa i Irak.

Missionerne har omfattet angreb på bygninger og køretøjer med fjender i, fjender i åbent terræn samt en installation, der fremstillede våben.

Der er ikke blevet fløjet missioner med de danske kampfly over Syrien i den seneste periode.

– Vi nærmer os nu tidspunktet, hvor vi har fløjet missioner i en måned. F-16 bidraget har på denne korte tid gennemført operationer, der især har bidraget til den store fremgang, styrkerne på landjorden i Irak har haft. Det danske kampflybidrag er derfor med til at gøre en forskel i operationsområdet, siger chefen for det danske kampflybidrag, oberst Peter Johan Bødker.

Til og med onsdag den 13. juli kl. 12 er følgende gældende:

Antal fløjne missioner i den forgangne uge: 12

Antal anvendte præcisionsbomber i den forgangne uge: 14

Antal fløjne missioner totalt: 41

Antal anvendte præcisionsbomber totalt: 45

Antal fløjne timer totalt: 435

Radarbidraget

I løbet af den forgangne uge har TPS77-radaren kørt uden vanskeligheder, og der er leveret input til koalitionens samlede luftovervågningsbillede. Rotationen mellem Hold 2 og Hold 3 på Al Asad Airbase er vel overstået. Hold 3 har således overtaget de tekniske opgaver med radaren de næste fire måneder.

Luftaktivitetsniveauet over Irak er faldet markant i takt med, at kampen om Fallujah er stilnet af. Det betyder, at arbejdspresset er faldet til et mere normalt niveau for radaroperatørerne.

Som noget nyt støtter bidragets efterretningsmedarbejder i den daglige morgenbriefing af det samlede operative personel ved Command and Control Center Kingpin.

Træningsbidraget

På Al Asad Air Base har de danske soldater i DANCON OIR Hold 3 fokus på træning og uddannelse af godt 300 betjente fra det irakiske grænsepoliti. Træningsforløbet er nu midtvejs, og der har den forgangne uge været fokus på skarpskydning, patruljetjeneste, kamp i by samt uddannelse af gruppeførere og delingsførere. Ifølge oberstløjtnant Kenneth Strøm, der er styrkechef for træningsbidraget, er træningen udbytterig for de irakiske betjente:

– Det har været meget positivt at uddanne betjente fra det irakiske grænsepoliti. Vi oplever betjente, der er særdeles villige til at lære. Mange af dem sidder i små grupper i pauserne og drøfter det, de lige har lært. De sidste par dage har én af de irakiske betjente selv gennemført undervisningen på tunge våben. I starten med lidt støtte fra de danske instruktører, men til sidst fuldstændig på egen hånd. Han var rigtig stolt bagefter – hvilket han med rette kunne være, siger Kenneth Strøm.

Af de i alt 301 betjente er 18 officerer, 18 befalingsmænd og de resterende 265 menige. Samlet set er de 301 betjente blev klædt på med 3.043 individuelle uddannelser i militære færdigheder, som efterfølgende sætter dem i stand til at passe den irakiske grænse.

Ved siden af uddannelsen af de irakiske sikkerhedsstyrker er der fortsat også danske soldater, der udfører den vigtige opgave at passe på lejren.

Transportflybidraget

C-130 bidraget er i gang med missionens anden uge. Trods udfordringer med enkelte aflyste missioner er bidraget ved godt mod og klar til at støtte koalitionens kamp med ISIL.

Bidraget har siden 7. juli fløjet to ud af fire planlagte missioner.

Report Date

July 15, 2016

Notes

Denmark reports dropping 14 precision munitions on Daesh vehicles, fighters in open terrain and buildings in the Iraqi provinces of Al Anbar, Salah Ad Din, Erbil, Kirkuk and Ninawa between July 7th and July 13th. There were no strikes in Syria

Mission Update Nr. 4

Opdatering fra de danske styrker indsat i Operation Inherent Resolve 14-07-2016 – kl. 15:19

Kampflybidraget

De danske F-16 har i den seneste uge fløjet 110 timer. Operationerne har fundet sted over provinserne Al Anbar, Salah Ad Din, Erbil, Kirkuk og Ninawa i Irak.

Missionerne har omfattet angreb på bygninger og køretøjer med fjender i, fjender i åbent terræn samt en installation, der fremstillede våben.

Der er ikke blevet fløjet missioner med de danske kampfly over Syrien i den seneste periode.

– Vi nærmer os nu tidspunktet, hvor vi har fløjet missioner i en måned. F-16 bidraget har på denne korte tid gennemført operationer, der især har bidraget til den store fremgang, styrkerne på landjorden i Irak har haft. Det danske kampflybidrag er derfor med til at gøre en forskel i operationsområdet, siger chefen for det danske kampflybidrag, oberst Peter Johan Bødker.

Til og med onsdag den 13. juli kl. 12 er følgende gældende:

Antal fløjne missioner i den forgangne uge: 12

Antal anvendte præcisionsbomber i den forgangne uge: 14

Antal fløjne missioner totalt: 41

Antal anvendte præcisionsbomber totalt: 45

Antal fløjne timer totalt: 435

Radarbidraget

I løbet af den forgangne uge har TPS77-radaren kørt uden vanskeligheder, og der er leveret input til koalitionens samlede luftovervågningsbillede. Rotationen mellem Hold 2 og Hold 3 på Al Asad Airbase er vel overstået. Hold 3 har således overtaget de tekniske opgaver med radaren de næste fire måneder.

Luftaktivitetsniveauet over Irak er faldet markant i takt med, at kampen om Fallujah er stilnet af. Det betyder, at arbejdspresset er faldet til et mere normalt niveau for radaroperatørerne.

Som noget nyt støtter bidragets efterretningsmedarbejder i den daglige morgenbriefing af det samlede operative personel ved Command and Control Center Kingpin.

Træningsbidraget

På Al Asad Air Base har de danske soldater i DANCON OIR Hold 3 fokus på træning og uddannelse af godt 300 betjente fra det irakiske grænsepoliti. Træningsforløbet er nu midtvejs, og der har den forgangne uge været fokus på skarpskydning, patruljetjeneste, kamp i by samt uddannelse af gruppeførere og delingsførere. Ifølge oberstløjtnant Kenneth Strøm, der er styrkechef for træningsbidraget, er træningen udbytterig for de irakiske betjente:

– Det har været meget positivt at uddanne betjente fra det irakiske grænsepoliti. Vi oplever betjente, der er særdeles villige til at lære. Mange af dem sidder i små grupper i pauserne og drøfter det, de lige har lært. De sidste par dage har én af de irakiske betjente selv gennemført undervisningen på tunge våben. I starten med lidt støtte fra de danske instruktører, men til sidst fuldstændig på egen hånd. Han var rigtig stolt bagefter – hvilket han med rette kunne være, siger Kenneth Strøm.

Af de i alt 301 betjente er 18 officerer, 18 befalingsmænd og de resterende 265 menige. Samlet set er de 301 betjente blev klædt på med 3.043 individuelle uddannelser i militære færdigheder, som efterfølgende sætter dem i stand til at passe den irakiske grænse.

Ved siden af uddannelsen af de irakiske sikkerhedsstyrker er der fortsat også danske soldater, der udfører den vigtige opgave at passe på lejren.

Transportflybidraget

C-130 bidraget er i gang med missionens anden uge. Trods udfordringer med enkelte aflyste missioner er bidraget ved godt mod og klar til at støtte koalitionens kamp med ISIL.

Bidraget har siden 7. juli fløjet to ud af fire planlagte missioner.