Military Reports

Military Reports

Danish MoD for July 6, 2015 – July 7, 2015
Original
Annotated

Report Date

July 7, 2015

Notes

Reports 10 new missions with 5 bombs dropped

Missionerne, som de danske fly har deltaget i, har været offensive, og de danske fly har i den forløbne periode primært deltaget i missioner i Ninawa og Al Anbar. Målene for bomberne har været fjendtlige våbenstillinger. To missioner er ikke blevet gennemført, grundet dårligt vejr i Kuwait.

De danske fly har fløjet Close Air Support-missioner (CAS), hvor flyene er indsat som luftstøtte til styrker på landjorden. Her vil flyene patruljere over et bestemt område, hvorefter de vil kunne blive indsat af koalitionen, når der er behov for støtte. Luftstøtten vil variere afhængig af, hvad der er behov for. Det kan både dreje sig om overvågningsopgaver og bombninger af mål.

På de missioner, hvor de danske F-16 ikke har anvendt våben, har de bidraget med overvågning og indhentning af efterretninger. På sådanne overvågningsmissioner er flyene dog altid klar til at anvende våben, hvis der er behov for det.

Siden første mission den 16. oktober 2014, har det danske bidrag i alt fløjet 408 missioner og anvendt 356 bomber. Alle de danske bomber er præcisionsstyrede, hvilket vil sige, at de styres mod deres mål ved hjælp af enten laser eller GPS.

Report Date

July 7, 2015

Notes

Reports 10 new missions with 5 bombs dropped

Missionerne, som de danske fly har deltaget i, har været offensive, og de danske fly har i den forløbne periode primært deltaget i missioner i Ninawa og Al Anbar. Målene for bomberne har været fjendtlige våbenstillinger. To missioner er ikke blevet gennemført, grundet dårligt vejr i Kuwait.

De danske fly har fløjet Close Air Support-missioner (CAS), hvor flyene er indsat som luftstøtte til styrker på landjorden. Her vil flyene patruljere over et bestemt område, hvorefter de vil kunne blive indsat af koalitionen, når der er behov for støtte. Luftstøtten vil variere afhængig af, hvad der er behov for. Det kan både dreje sig om overvågningsopgaver og bombninger af mål.

På de missioner, hvor de danske F-16 ikke har anvendt våben, har de bidraget med overvågning og indhentning af efterretninger. På sådanne overvågningsmissioner er flyene dog altid klar til at anvende våben, hvis der er behov for det.

Siden første mission den 16. oktober 2014, har det danske bidrag i alt fløjet 408 missioner og anvendt 356 bomber. Alle de danske bomber er præcisionsstyrede, hvilket vil sige, at de styres mod deres mål ved hjælp af enten laser eller GPS.