Military Reports

Military Reports

Danish MoD for March 17, 2015 – March 18, 2015
Original
Annotated

Report Date

March 18, 2015

De danske F-16-fly, der er udsendt som bidrag til Operation Inherent Resolve, har siden seneste opdatering 10. marts fløjet 11 missioner og anvendt 9 bomber.

Missionerne, som de danske fly har deltaget i, har været offensive, og de danske fly har i den forløbne periode deltaget i missioner i områderne omkring Al Anbar provinsen og Karbala. Målene for bomberne har været fjendtlige køretøjer og bygninger.

De danske fly har fløjet Close Air Support-missioner (CAS), hvor flyene er indsat direkte som luftstøtte til styrker på landjorden. Her vil flyene patruljere over et bestemt område, hvorefter de vil kunne blive indsat af koalitionen, når der er behov for støtte. Luftstøtten vil variere afhængig af, hvad der er behov for. Det kan både dreje sig om overvågningsopgaver og bombninger af mål. På nogle af disse missioner har de danske fly kastet bomber mod fjendtlige køretøjer.

De danske fly har også gennemført Air Interdiction-missioner. Her planlægges et specifikt angreb mod et på forhånd defineret mål udførligt og detaljeret hjemmefra, og flyene flyver direkte frem til målet, kaster bomber og flyver retur. Ved disse missioner har målene for bomberne været fjendtlige styrker og bygninger.

På de missioner, hvor de danske F-16 ikke har anvendt våben, har de bidraget med overvågning og indhentning af efterretninger. På sådanne overvågningsmissioner er flyene dog altid klar til at anvende våben, hvis der er behov for det.

Siden første mission den 16. oktober 2014, har det danske bidrag i alt fløjet 243 missioner og anvendt 192 bomber. Alle de danske bomber er præcisionsstyrede, hvilket vil sige, at de styres mod deres mål ved hjælp af enten laser eller GPS.

Report Date

March 18, 2015

De danske F-16-fly, der er udsendt som bidrag til Operation Inherent Resolve, har siden seneste opdatering 10. marts fløjet 11 missioner og anvendt 9 bomber.

Missionerne, som de danske fly har deltaget i, har været offensive, og de danske fly har i den forløbne periode deltaget i missioner i områderne omkring Al Anbar provinsen og Karbala. Målene for bomberne har været fjendtlige køretøjer og bygninger.

De danske fly har fløjet Close Air Support-missioner (CAS), hvor flyene er indsat direkte som luftstøtte til styrker på landjorden. Her vil flyene patruljere over et bestemt område, hvorefter de vil kunne blive indsat af koalitionen, når der er behov for støtte. Luftstøtten vil variere afhængig af, hvad der er behov for. Det kan både dreje sig om overvågningsopgaver og bombninger af mål. På nogle af disse missioner har de danske fly kastet bomber mod fjendtlige køretøjer.

De danske fly har også gennemført Air Interdiction-missioner. Her planlægges et specifikt angreb mod et på forhånd defineret mål udførligt og detaljeret hjemmefra, og flyene flyver direkte frem til målet, kaster bomber og flyver retur. Ved disse missioner har målene for bomberne været fjendtlige styrker og bygninger.

På de missioner, hvor de danske F-16 ikke har anvendt våben, har de bidraget med overvågning og indhentning af efterretninger. På sådanne overvågningsmissioner er flyene dog altid klar til at anvende våben, hvis der er behov for det.

Siden første mission den 16. oktober 2014, har det danske bidrag i alt fløjet 243 missioner og anvendt 192 bomber. Alle de danske bomber er præcisionsstyrede, hvilket vil sige, at de styres mod deres mål ved hjælp af enten laser eller GPS.