Military Reports

Military Reports

Danish MoD for October 2, 2015 – October 3, 2015
Original
Annotated

Report Date

October 3, 2015

Notes

Reports that three people killed in a Danish airstrike on SAeptember were “in all probability” not civilians according to a CENTCOM investigation.

Ikke noget der tyder på civile tab ved dansk F-16-angreb i Irak

Koalitionen har i sin undersøgelse af dansk F-16-angreb konkluderet, at der med overvejende sandsynlighed ikke var tale om civile, men personer der udførte en fjendtlig handling på landjorden. 02-10-2015 – kl. 13:09

Af Værnsfælles Forsvarskommando

Der er ikke noget, der tyder på, at Forsvaret har været skyld i civile tab under et F-16-angreb i Irak den 30. august i år.

– Jeg er selvfølgelig tilfreds med, at koalitionens undersøgelse konkluderer, at der ikke er noget, der tyder på, at der har været tale om civile tab, men at der var tale om personer, som var i gang med at udføre en fjendtlig handling på landjorden, siger chefen for Operationsstaben i Værnsfælles Forsvarskommando, generalmajor Flemming Lentfer.

Forsvaret offentliggjorde den 3. september 2015, at de danske F-16-fly, der er indsat i kampen mod ISIL, under et angreb mod godkendte mål den 30. august, muligvis havde forårsaget civile tab. Vurderingen var baseret på videomateriale fra de danske F-16-fly.

I visse dele af videomaterialet, der viser fire personer og et køretøj, bliver der foretaget handlinger, som kan opfattes som ikke værende åbenlyst fjendtlige. Den danske styrke videreformidlede denne vurdering til koalitionens lufthovedkvarter, der igangsatte en undersøgelse af hændelsen. Denne undersøgelse er nu afsluttet.

Vigtigt, at mistanker om civile tab undersøges

Så snart der opstod mistanke om, at de danske F-16-flys angreb kunne have medført civile tab, gik Forsvaret til koalitionen for at få sat en undersøgelse af angrebet i gang.

– Det er klart, at så snart der opstår mistanke om, at et angreb kan have været skyld i civile tab, så ønsker Forsvaret at få det undersøgt grundigt. Det gør vi for at sikre, at de grundige processer, som både vi og koalitionen har før, under og efter et angreb virker efter hensigten og medvirker til at minimere utilsigtede følgevirkninger, herunder civile tab, siger generalmajor Flemming Lentfer.

Koalitionen har i forbindelse med undersøgelsen gennemgået alt tilgængeligt materiale fra angrebet. Det drejer sig blandt andet om de to danske F-16-flys fulde videomateriale fra selve angrebet, piloternes egne observationer samt en række andre efterretningsoplysninger.

Og koalitionens konklusion er klar. Der er med overvejende sandsynlighed ikke tale om civile tab. Koalitionen peger i deres undersøgelse på, at de fire personer var i gang med at placere vejsidebomber.

– Vi har fra dansk side yderligere gennemgået alt materiale og koalitionens konklusioner. Den danske gennemgang af materialet er blevet udført under min ledelse med personel med chef- og militær juridisk erfaring fra blandt andet den danske Mission Target Approvel Authority, som indgår i luftoperationscenteret i Qatar, en uddannet billedanalytiker, der selv tidligere har været udsendt med bidraget samt en F-16-pilot, der ikke har været personligt involveret i den undersøgte mission, siger generalmajoren.

Den endelige danske vurdering er således baseret på en grundig og fagligt velfunderet evaluering foretaget af både kompetent og uvildigt personel.

– Vores tvivl er nu fjernet på baggrund af koalitionens resultat og vores gennemgang af materialet. Det viser med overvejende sandsynlighed, at der var tale om fjendtlige mål. Det er vi tilfredse med, siger Flemming Lentfer.

Koalitionen har ikke efterfølgende modtaget henvendelser om civile tab fra lokalbefolkningen i det område, hvor angrebet skete.

Fakta om angrebet

Selve angrebet blev indledt efter ønske fra koalitionens hovedkvarter og blev godkendt af militære repræsentanter for den irakiske regering samt det danske Red Card Holder-team, inden det blev sat i gang.

Under angrebet rammes tre af de fire personer samt køretøjet. Den fjerde person havde kort forinden forladt området.

Under angrebet blev der anvendt to bomber af typen GBU12.

Report Date

October 3, 2015

Notes

Reports that three people killed in a Danish airstrike on SAeptember were “in all probability” not civilians according to a CENTCOM investigation.

Ikke noget der tyder på civile tab ved dansk F-16-angreb i Irak

Koalitionen har i sin undersøgelse af dansk F-16-angreb konkluderet, at der med overvejende sandsynlighed ikke var tale om civile, men personer der udførte en fjendtlig handling på landjorden. 02-10-2015 – kl. 13:09

Af Værnsfælles Forsvarskommando

Der er ikke noget, der tyder på, at Forsvaret har været skyld i civile tab under et F-16-angreb i Irak den 30. august i år.

– Jeg er selvfølgelig tilfreds med, at koalitionens undersøgelse konkluderer, at der ikke er noget, der tyder på, at der har været tale om civile tab, men at der var tale om personer, som var i gang med at udføre en fjendtlig handling på landjorden, siger chefen for Operationsstaben i Værnsfælles Forsvarskommando, generalmajor Flemming Lentfer.

Forsvaret offentliggjorde den 3. september 2015, at de danske F-16-fly, der er indsat i kampen mod ISIL, under et angreb mod godkendte mål den 30. august, muligvis havde forårsaget civile tab. Vurderingen var baseret på videomateriale fra de danske F-16-fly.

I visse dele af videomaterialet, der viser fire personer og et køretøj, bliver der foretaget handlinger, som kan opfattes som ikke værende åbenlyst fjendtlige. Den danske styrke videreformidlede denne vurdering til koalitionens lufthovedkvarter, der igangsatte en undersøgelse af hændelsen. Denne undersøgelse er nu afsluttet.

Vigtigt, at mistanker om civile tab undersøges

Så snart der opstod mistanke om, at de danske F-16-flys angreb kunne have medført civile tab, gik Forsvaret til koalitionen for at få sat en undersøgelse af angrebet i gang.

– Det er klart, at så snart der opstår mistanke om, at et angreb kan have været skyld i civile tab, så ønsker Forsvaret at få det undersøgt grundigt. Det gør vi for at sikre, at de grundige processer, som både vi og koalitionen har før, under og efter et angreb virker efter hensigten og medvirker til at minimere utilsigtede følgevirkninger, herunder civile tab, siger generalmajor Flemming Lentfer.

Koalitionen har i forbindelse med undersøgelsen gennemgået alt tilgængeligt materiale fra angrebet. Det drejer sig blandt andet om de to danske F-16-flys fulde videomateriale fra selve angrebet, piloternes egne observationer samt en række andre efterretningsoplysninger.

Og koalitionens konklusion er klar. Der er med overvejende sandsynlighed ikke tale om civile tab. Koalitionen peger i deres undersøgelse på, at de fire personer var i gang med at placere vejsidebomber.

– Vi har fra dansk side yderligere gennemgået alt materiale og koalitionens konklusioner. Den danske gennemgang af materialet er blevet udført under min ledelse med personel med chef- og militær juridisk erfaring fra blandt andet den danske Mission Target Approvel Authority, som indgår i luftoperationscenteret i Qatar, en uddannet billedanalytiker, der selv tidligere har været udsendt med bidraget samt en F-16-pilot, der ikke har været personligt involveret i den undersøgte mission, siger generalmajoren.

Den endelige danske vurdering er således baseret på en grundig og fagligt velfunderet evaluering foretaget af både kompetent og uvildigt personel.

– Vores tvivl er nu fjernet på baggrund af koalitionens resultat og vores gennemgang af materialet. Det viser med overvejende sandsynlighed, at der var tale om fjendtlige mål. Det er vi tilfredse med, siger Flemming Lentfer.

Koalitionen har ikke efterfølgende modtaget henvendelser om civile tab fra lokalbefolkningen i det område, hvor angrebet skete.

Fakta om angrebet

Selve angrebet blev indledt efter ønske fra koalitionens hovedkvarter og blev godkendt af militære repræsentanter for den irakiske regering samt det danske Red Card Holder-team, inden det blev sat i gang.

Under angrebet rammes tre af de fire personer samt køretøjet. Den fjerde person havde kort forinden forladt området.

Under angrebet blev der anvendt to bomber af typen GBU12.