Military Reports

Military Reports

Danish MoD for August 31, 2016 – September 1, 2016
Original
Annotated

Report Date

September 1, 2016

Notes

Since August 24th, Denmark reports 11 missions over the Iraqi provinces of Irbil and Nineveh and Dayr Az Zawr and Hasakah in Syria. They dropped 21 precision bombs on targets including a Daesh safe house, communications facility, a headquarters and factories VBIED factories.

Mission Update nr. 11

Opdatering fra de danske styrker i internationale missioner 01-09-2016 – kl. 14:58

Operation RECLIB27. august gennemførte den dansk ledede styrke afhentning af kemisk materiale i den libyske havn Misratah.

Operationen på dagen startede klokken 05.00 om morgenen, da der blev etableret kontakt med de libyske myndigheder. Klokken 09.00 anløb DFDS-fragtskibet Ark Futura havnen i Misratah og mødtes der med de libyske samarbejdspartnere, der har haft opgaven med at sikre både havn og last. På overskuelig afstand fra havnen lå Absalon og et britisk flådefartøj klar til at støtte, hvis problemer skulle opstå.

Klokken 19.10 forlod kemikalierne libysk farvand ombord på Ark Futura.

Nu eskorterer Absalon fragtskibet mod den havn, hvor stofferne skal afleveres til destruktion. De nærmere omstændigheder i forbindelse med afleveringen vil blive beskrevet, når det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Det danske styrkebidrag udgøres af Forsvaret, SKAT og Beredskabsstyrelsen.

Forud for afhentningen har der været en komprimeret planlægningsproces, der har kørt henover sommeren. Absalon sejlede fra Danmark den 17. august, og kunne efter en kort og intens afsluttende forberedelse til søs være klar til at gennemføre afhentning.

OIR

Træningsbidrag

I denne uge har DANCON haft mulighed for, at gennemføre intern instruktøruddannelse. Derudover er man ved at klargøre til det første store polititræningshold til Hold 4.

F-16

De danske fly har siden onsdag 24. august kl. 12 fløjet missioner over de Irakiske provinser Ninawa og Erbil samt de Syriske provinser Dayr Az Zawr og Hasakah.

Missionerne har omfattet angreb på ISIL safehouse, angreb på ISIL kommunikationsfacilitet, angreb på ISIL hovedkvarter og angreb på fabrikker til fremstilling af køretøjer med improviserede sprængladninger (VBIED). Derudover har flyene indsamlet overvågning og efterretninger.

Der er i perioden 24. august kl. 1200 til 31. august kl. 1200 gennemført følgende:

Antal fløjne missioner i den forgangne uge: 11

Antal anvendte præcisionsbomber i den forgangne uge: 21

Antal fløjne missioner totalt: 111

Antal anvendte præcisionsbomber total: 175

Radar

I løbet af den forgangne uge har TPS77-radaren, i Irak, kørt uden vanskeligheder, og der er blevet leveret input til koalitionens samlede luftovervågningsbillede. Ved radaroperatørerne pågår der i disse dage rotation. Hold 3 er på vej hjem, således at Hold 4 inden for den nærmeste fremtid kan overtage operationerne.

C-130

Den danske C-130 har i ugens løb gennemført missioner internt i Irak og har transporteret 25.000 kilo gods og 145 personer.

MINUSMA

Overordnet set har den forgangne uge for de danske styrker i MINUSMA været fokuseret på overdragelse af opgaver og materiel – og ikke mindst etablering af relationer til nye samarbejdspartnere.

De danske enheder er nået til forskellige faser af denne overdragelsesproces, idet det Nationale Støtte Element (NSE) efterhånden har været indsat i en måneds tid – og derved har opnået fortrolighed med de fleste arbejdsopgaver og relationer til samarbejdspartnere. Derfor arbejder NSE nu hårdt for at skabe et godt grundlag for den forestående rotation af specialoperationsstyrkebidraget.

NSE har i den forgangne uge blandt andet truffet aftaler med multinationale samarbejdspartnere om støtte til håndtering og transport af materiel og personel.

For specialoperationsstyrkebidragets vedkommende er den forgangne periode gået med klargøring til den forestående rotation, idet blandt andet materiel og køretøjer er blevet vedligeholdt grundigt inden overdragelsen gennemføres til Hold 2. Den seneste tids regn og pløre har – sammenholdt med det generelt krævende terræn i den nordlige del af Mali – slidt en del på materiellet, hvorfor en grundig gennemgang af biler og andet materiel har været tiltrængt.

Endelig er efterretningsbidraget – efter cirka et par ugers indsættelse i Mali – efterhånden ved at komme ind i rutinerne, og har lært samarbejdspartnere at kende.

Samlet set er alle danske styrkebidrag i Mali ved godt mod, og løser opgaverne på professionel vis.

Til øvrige missioner er der intet at bemærke.

Report Date

September 1, 2016

Notes

Since August 24th, Denmark reports 11 missions over the Iraqi provinces of Irbil and Nineveh and Dayr Az Zawr and Hasakah in Syria. They dropped 21 precision bombs on targets including a Daesh safe house, communications facility, a headquarters and factories VBIED factories.

Mission Update nr. 11

Opdatering fra de danske styrker i internationale missioner 01-09-2016 – kl. 14:58

Operation RECLIB27. august gennemførte den dansk ledede styrke afhentning af kemisk materiale i den libyske havn Misratah.

Operationen på dagen startede klokken 05.00 om morgenen, da der blev etableret kontakt med de libyske myndigheder. Klokken 09.00 anløb DFDS-fragtskibet Ark Futura havnen i Misratah og mødtes der med de libyske samarbejdspartnere, der har haft opgaven med at sikre både havn og last. På overskuelig afstand fra havnen lå Absalon og et britisk flådefartøj klar til at støtte, hvis problemer skulle opstå.

Klokken 19.10 forlod kemikalierne libysk farvand ombord på Ark Futura.

Nu eskorterer Absalon fragtskibet mod den havn, hvor stofferne skal afleveres til destruktion. De nærmere omstændigheder i forbindelse med afleveringen vil blive beskrevet, når det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Det danske styrkebidrag udgøres af Forsvaret, SKAT og Beredskabsstyrelsen.

Forud for afhentningen har der været en komprimeret planlægningsproces, der har kørt henover sommeren. Absalon sejlede fra Danmark den 17. august, og kunne efter en kort og intens afsluttende forberedelse til søs være klar til at gennemføre afhentning.

OIR

Træningsbidrag

I denne uge har DANCON haft mulighed for, at gennemføre intern instruktøruddannelse. Derudover er man ved at klargøre til det første store polititræningshold til Hold 4.

F-16

De danske fly har siden onsdag 24. august kl. 12 fløjet missioner over de Irakiske provinser Ninawa og Erbil samt de Syriske provinser Dayr Az Zawr og Hasakah.

Missionerne har omfattet angreb på ISIL safehouse, angreb på ISIL kommunikationsfacilitet, angreb på ISIL hovedkvarter og angreb på fabrikker til fremstilling af køretøjer med improviserede sprængladninger (VBIED). Derudover har flyene indsamlet overvågning og efterretninger.

Der er i perioden 24. august kl. 1200 til 31. august kl. 1200 gennemført følgende:

Antal fløjne missioner i den forgangne uge: 11

Antal anvendte præcisionsbomber i den forgangne uge: 21

Antal fløjne missioner totalt: 111

Antal anvendte præcisionsbomber total: 175

Radar

I løbet af den forgangne uge har TPS77-radaren, i Irak, kørt uden vanskeligheder, og der er blevet leveret input til koalitionens samlede luftovervågningsbillede. Ved radaroperatørerne pågår der i disse dage rotation. Hold 3 er på vej hjem, således at Hold 4 inden for den nærmeste fremtid kan overtage operationerne.

C-130

Den danske C-130 har i ugens løb gennemført missioner internt i Irak og har transporteret 25.000 kilo gods og 145 personer.

MINUSMA

Overordnet set har den forgangne uge for de danske styrker i MINUSMA været fokuseret på overdragelse af opgaver og materiel – og ikke mindst etablering af relationer til nye samarbejdspartnere.

De danske enheder er nået til forskellige faser af denne overdragelsesproces, idet det Nationale Støtte Element (NSE) efterhånden har været indsat i en måneds tid – og derved har opnået fortrolighed med de fleste arbejdsopgaver og relationer til samarbejdspartnere. Derfor arbejder NSE nu hårdt for at skabe et godt grundlag for den forestående rotation af specialoperationsstyrkebidraget.

NSE har i den forgangne uge blandt andet truffet aftaler med multinationale samarbejdspartnere om støtte til håndtering og transport af materiel og personel.

For specialoperationsstyrkebidragets vedkommende er den forgangne periode gået med klargøring til den forestående rotation, idet blandt andet materiel og køretøjer er blevet vedligeholdt grundigt inden overdragelsen gennemføres til Hold 2. Den seneste tids regn og pløre har – sammenholdt med det generelt krævende terræn i den nordlige del af Mali – slidt en del på materiellet, hvorfor en grundig gennemgang af biler og andet materiel har været tiltrængt.

Endelig er efterretningsbidraget – efter cirka et par ugers indsættelse i Mali – efterhånden ved at komme ind i rutinerne, og har lært samarbejdspartnere at kende.

Samlet set er alle danske styrkebidrag i Mali ved godt mod, og løser opgaverne på professionel vis.

Til øvrige missioner er der intet at bemærke.