Military Reports

Military Reports

Danish MoD for September 2, 2015 – September 3, 2015
Original
Annotated

Report Date

September 3, 2015

Notes

Denmark reports that its aircraft may have been involved in a civilian casualty incident in Iraq on August 30th 2015

Mulige civile tab i Irak

IRAK: Danske F16-fly har muligvis forårsaget civile tab i Irak

03-09-2015 – kl. 20:35

De danske F16 fly, der er indsat i kampen mod ISIL, gennemførte den 30. august et angreb mod godkendte mål. Alle procedurer for gennemførelse af angreb i henhold til koalitionens retningslinjer blev overholdt.

Den danske styrke gennemfører rutinemæssigt en evaluering af alle udførte missioner med detaljeret fokus på konkrete angreb. I denne forbindelse har den danske styrke vurderet, at der er risiko for, at angrebet muligvis har forårsaget civile tab.

Den danske styrke har videreformidlet vurderingen til koalitionens lufthovedkvarter. Koalitionen har nu igangsat en undersøgelse.

Den danske styrke vil gennemgå de interne operationsprocedurer med henblik på at vurdere, om der er behov for ændringer.

Forsvaret vil løbende orientere om resultaterne af de igangsatte undersøgelser og vurderinger på denne hjemmeside.

Report Date

September 3, 2015

Notes

Denmark reports that its aircraft may have been involved in a civilian casualty incident in Iraq on August 30th 2015

Mulige civile tab i Irak

IRAK: Danske F16-fly har muligvis forårsaget civile tab i Irak

03-09-2015 – kl. 20:35

De danske F16 fly, der er indsat i kampen mod ISIL, gennemførte den 30. august et angreb mod godkendte mål. Alle procedurer for gennemførelse af angreb i henhold til koalitionens retningslinjer blev overholdt.

Den danske styrke gennemfører rutinemæssigt en evaluering af alle udførte missioner med detaljeret fokus på konkrete angreb. I denne forbindelse har den danske styrke vurderet, at der er risiko for, at angrebet muligvis har forårsaget civile tab.

Den danske styrke har videreformidlet vurderingen til koalitionens lufthovedkvarter. Koalitionen har nu igangsat en undersøgelse.

Den danske styrke vil gennemgå de interne operationsprocedurer med henblik på at vurdere, om der er behov for ændringer.

Forsvaret vil løbende orientere om resultaterne af de igangsatte undersøgelser og vurderinger på denne hjemmeside.